Anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 har vi beslutat av vidta förebyggande åtgärder för att skydda våra medarbetares och kunders hälsa och säkerhetsställa verksamhetens kontinuitet.

vårt fokus är att upprätthålla service och leveranser med respekt för de affärsåtagande vi har. Vårt kontor i Jönköping är i drift och vi kan leverera utan större störningar. Ledtider ska vara som normalt, lagernivåerna är stabila och leveransprecisionen är hög. Medvetna om att situationen kan komma att ändras så försöker vi att hålla detta uppdaterat.

Våra säljare gör besök efter överenskommelse med kontakt alternativt använder telefon eller online möten.

Ta hand om varandra och dig själv!

Hälsningar Mecatrade